Li Çiyayên Kurdistanê Perwerda Karete

Gerilla
  • Li Çiyayên Kurdistanê Perwerda Karete
  • Deng bide: rate c009233be92278b2dbff rate c009233be92278b2dbff rate c009233be92278b2dbff rate c009233be92278b2dbff rate c009233be92278b2dbff
  • (2 Deng) icon star icon star icon star icon star icon star 
  • Share URL:

  • Embeddable Player: